การเงิน 3,149 ตำแหน่ง

บริษัท ผึ้งหลวงสไปซ์ จำกัด

พนักงานบัญชี

บางเขน, กรุงเทพมหานคร Full-time 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป. ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE และโปรแกรม Express ได้.
กรมชลประทาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการบัญชี การเงินการคลังภาครัฐ และความรู้ด้าน การจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเงิน…
กรมชลประทาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป…
กรมวิชาการเกษตร

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)

จตุจักร, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60.
ดูรายละเอียด

พนักงานธุรการ-บัญชี

บางนา, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
มีความอดทนในการทำงาน ชอบความท้าทายและรักความก้าวหน้า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พระโขนง, บางนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันส…
บริษัท ซัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกสินค้า (export officer)

ดินแดง, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 วันหยุด : วันเสาร์, ว…
ดูรายละเอียด

รถตู้พร้อมคนขับ รับส่งคนภายในกรุงเทพและปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน 15000 ลักษณะการทำงาน เป็นรถตู้ ไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง. เส้นทาง จาก บริเวณถนน นางลิ้นจี่ เป็นยังสถานที่ต่างๆ ตามแต่ เส้นทาง ภายในกรุงเทพ และปริมณทล…
ดูรายละเอียด

พนักงานฝ่ายบัญชีประจำการเคหะแห่งชาติคลองจั่น

กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน 10450 ลักษณะการทำงาน - ประจำฝ่ายบัญชีการเคหะแห่งชาติคลองจั่น บางกะปิ. จบการศึกษา ป.ตรี การบัญชี หรือ เกี่ยวข้อง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กร…
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี. การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี และการเงิน. สามารถใช้ Computer Microsoft Office (Word,Excel) ได้เป็นอย่างดี.
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) 

พระนคร, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
ปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการ e-Payment เพื่อประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources