งานก่อสร้าง 3,335 ตำแหน่ง

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) ด่วน

สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จัดทำรายงานภาษีขาย (ภ.พ.30) ทุกสิ้นเดือน โดยตรวจเช็คใบกำกับภาษี ให้ครบถ้วนตามรายงาน. Post เช็ครับ ตามยอดเงินที่รับจาก Book Bank.
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
At Energy and Environment Consulting Group, we specialize in waste management and waste to energy solutions. “Most environmental friendly with great benefit to…
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

วิศวกรยานยนต์

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ซ่อมแซมเครื่องยนต์ เช่น รถแบคโฮ ,Forklift, แทรคเตอร์. ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษา รถแบคโฮ รถโฟลคลิฟ รถแทรคเตอร์. “Most environmental friendly with great benefit to…
B.Grimm

หัวหน้าฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ควบคุม ดุแล งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำหนดทางราชการ.
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ติดต่อประสานงานพร้อมตอบข้อซักถามบุคคลภายในและภายนอก (External audit , Supplier , เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร). บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ก่อตั้งเมื…
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คนขับรถ

หลักสี่, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ขับรถยนต์ รถตู้ และ รถบัสได้ (เน้นขับรถบัส). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกบัญชี

วัฒนา, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศชาย/หญิง อายุ 32 - 40 ปี. มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (โปรแกรมบัญชี เช่น Express, ERP โปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office การใช้งานอ…
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คนสวน

หลักสี่, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช ขึ้นไป. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
บริษัท กวงเชียง เฟรมแอนด์ซัพพลาย จำกัด

พนักงานขาย

กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
15,000 - 35,000 บาท/เดือน + Commission. เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า และค้าส่ง ผลิตภัณฑ์คิ้วบัว เฟรม กรอบรูป และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน.
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

พนักงานบัญชีอาวุโส

วัฒนา, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี (โปรแกรมบัญชี เช่น Express โปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office การใช้งานอินเตอร์เน็ต).
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources