งานออกแบบ 7,155 ตำแหน่ง

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด

Software Developer - API Integration

สาทร, กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พัฒนา API เพื่อใช้ Integrate กับระบบ Core System หรือ External Systems เช่นจากระบบ Public Cloud หรือระบบอื่นๆ จากภายนอก. And was established in 2003.
บริษัท วรรณภพ จำกัด

Sale Supervisor

กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Develop and implement new sales initiatives, strategies and programs to capture key demographics. Determine annual unit and gross-profit plans by implementing…
บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน

ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ควบคุมดูแลงานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย รวมถึงส่วนของโรงแรม. ออกแบบ หรือจัดหาผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และนำเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติ ซ…
บริษัท แทนเจอรีน จำกัด

Software Developer - Back-end

สาทร, กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Docker Container Kubernetes และ/หรือ Serverless technology ต่างๆ • สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษาและ…
บริษัท วรรณภพ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริหาร จัดการ ควบคุมระบบงานคลังสินค้า การรับการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปและการเบิกจ่าย. บริษัทพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบภาาษอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 500…
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริหารจัดการ, สถิติ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด…
บริษัท วรรณภพ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริหารเงินสด Cash in -Cash out. จบการศึก ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี. เคยดำรงตำแหน่ง ผุ้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ 10 ปีขึ้นไป.
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

System Analyst

ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ flow การทำงาน ออกแบบ UX-UI และ Diagram ต่างๆ ใน Application. ประสานงานและแก้ปัญหาร่วมกับ Application Developer และ User เพื่อให้งานออกมาตาม…
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.

construction ความรับผิดชอบหลัก key responsibilities หน้าที่หลัก กิจกรรมหลัก key responsibilities and activities วัตถุประสงค์หลักของงาน key objectives ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน performance indicators

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร Full-time 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
(Key Responsibilities and Activities) วัตถุประสงค์หลักของงาน. บริหารดูแลทีม Location Survey (LS) เพื่อเฟ้นหาหรือนำเสนอสถานที่เป้าหมาย.
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources