ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 186 ตำแหน่ง

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด

Software Developer - API Integration

สาทร, กรุงเทพมหานคร Full-time 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ออกแบบ API และ API Policy ได้ถูกต้องตาม Best Practice และ Security Policy. ชอบความท้าทาย และ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน Cloud Technology อยู่เป็นประจำ.
บริษัท แทนเจอรีน จำกัด

Software Developer - Back-end

สาทร, กรุงเทพมหานคร Full-time 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานร่วมกับทีมทั้งฝั่ง Business และ Technical. ชอบความท้าทาย และ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน Cloud Technology อยู่เป็นประจำ.
Centrillion Technology

iOS Developer

บางรัก, กรุงเทพมหานคร Full-time 2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทริลเลียน เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาซอฟแวร์บนมือถือและเว็ปไซต์ โดยเป็นที่ปรึกษาและให้บริการพัฒนาซอฟแวร์คุณภาพสูงกับลูกค้าองค์กรต…
บริษัท แอคเซส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Sales Executive

ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 วันที่ผ่านมา
จัดทำ presentation, proposal และ quotation. บริษัท แอคเซส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ACS) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ กลางปี 2542 โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้าน IT มามากว่า…
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานคร Full-time 4 วันที่ผ่านมา
แทนเจอรีนเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และมีความพร้อมที่จะนาเสนอ Enterprise IT Solutions และ Services ที่สามารถสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจของล…
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้โปรแกรม

วัฒนา, กรุงเทพมหานคร Full-time 4 วันที่ผ่านมา
ทำหน้าที่ First line support ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software ที่ใช้ในโรงพยาบาล. ดูแลระบบงานและสนับสนุนการใช้ปรแกรมต่างๆ ในโรงพยาบาลให้สามารถใช…
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

System Analyst

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 4 วันที่ผ่านมา
ออกแบบ และ ประสานงานกับทีม Infrastructure เพื่อให้สามารถ Provision Infrastructure(Cloud VM,Network,Virtual Firewall) ที่สามารถสนับสนุนการทำงานของ Application.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร Full-time 5 วันที่ผ่านมา
จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร Full-time 5 วันที่ผ่านมา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล หรือสาขาว…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources