ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 134 ตำแหน่ง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ABAP Developer

ดินแดง, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และ Customize ระบบ SAP GL. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานโปรแกรม SAP GL แก่ผู้ใช้งาน.
1577 Home Shopping Co.,Ltd.

System Administrator

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี Full-time 1 วันที่ผ่านมา
มีทักษะความรู้ความชำนาญในระบบ Server, Network,ฺ Backup และ IT Risk management. ดูแลระบบ Server และ Network ให้พร้อมใช้งานและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจ…
1577 Home Shopping Co.,Ltd.

IT Technician Support

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี Full-time 1 วันที่ผ่านมา
จัดเตรียม คอมพิวเตอร์ , E-mail Account และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานใหม่ในวันเริ่มงาน. ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบไอทีแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งดำเนินการแก…
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Digital Marketing

ดินแดง, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS.Office, Photoshop, Illustrator และโปรแกรมตัดต่อ VDO. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่.
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

IT Helpdesk

ดินแดง, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
ให้คำปรึกษา Service Desk ในการรับแจ้งให้คำปรึกษาระบบ Avaya ของ Call Center. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน Network (สาขา) และประสานงานกับ Vendor.
Manpower (Thailand) Co., Ltd.

Tester System-HR สีลม-สุรวงศ์ยินดีรับเด็กจบใหม่

บางรัก, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 วันที่ผ่านมา
เทสระบบ UAT เกี่ยวกับระบบ System HR. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด

Administration Officer

สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ Full-time 13 วันที่ผ่านมา
มีความชำนาญในการใช้งาน Ms.Office (Word, Excel) และ Lookup ได้เป็นอย่างดี. เพศหญิง อายุ 22 - 26 ปี. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ,…
บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด

ธุรการบันทึกข้อมูลรายชิ้น

กรุงเทพมหานคร Full-time 13 วันที่ผ่านมา
ชาย/หญิง อายุ 20 - 31 ปี. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีทักษะและความสามารถในการใช้ Ms.Office (Word, Excel) เป็นอย่างดี…
บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด

ธุรการประสานงาน

กรุงเทพมหานคร Full-time 13 วันที่ผ่านมา
หากมีประสบการณ์ Call Survey , Call Center หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางโทรศัพท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดบริษัท :
Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

งานธุรการคีย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร Full-time 13 วันที่ผ่านมา
เราให้บริการจัดหางานด้านการธนาคารและการเงิน, บริการสำนักงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคนิค และ อีกมากมาย. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์.
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources