นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 58 ตำแหน่ง

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด

Software Developer - API Integration

สาทร, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พัฒนา API เพื่อใช้ Integrate กับระบบ Core System หรือ External Systems เช่นจากระบบ Public Cloud หรือระบบอื่นๆ จากภายนอก. And was established in 2003.
บริษัท แทนเจอรีน จำกัด

Software Developer - Back-end

สาทร, กรุงเทพมหานคร Full-time 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Docker Container Kubernetes และ/หรือ Serverless technology ต่างๆ • สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษาและ…
THIS IS! Digital Media Group GmbH

C# Developer - ข้อความภาษาไทยด้านล่าง

กรุงเทพมหานคร Full-time 2 วันที่ผ่านมา
We are hiring C# Developer. You have a good knowledge (from work experience, self-teaching or university) in developing programs with C# and you want to build…
THIS IS! Digital Media Group GmbH

PHP Developer - ข้อความภาษาไทยด้านล่าง

กรุงเทพมหานคร Full-time 5 วันที่ผ่านมา
We are hiring PHP Developer. As a PHP Developer you will be responsible for customizing, building and deploying ERP, CRM, API and eCommerce platforms and…
บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

Software Project Manager

บางพลัด, กรุงเทพมหานคร Full-time 20 วันที่ผ่านมา
บริหารโครงการพัฒนา Software ระบบ, Website, Mobile App. เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท เอ็มบิกซ์ เทค จำกัด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ / โปรแกรมเมอร์

กรุงเทพมหานคร Full-time 23 วันที่ผ่านมา
ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรม เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย และสถาบัน (กรณีต่ำกว่าปริญญาตรีแต่มีประสบการณ…
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา/กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

พญาไท, กรุงเทพมหานคร Full-time 26 วันที่ผ่านมา
พัฒนาโปรแกรมได้ตรงตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ วิเคราะห์ หาสาเหตุ ในการแก้ไขโปรแกรม และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องประสานงานระหว่างทีมพัฒนาระบบเพื่อให้งานบรรลุตามจุดมุ…
บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Administration Support Officer

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร Full-time 26 วันที่ผ่านมา
จัดทำข้อมูล /เอกสาร / รายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท. นำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ และระบบแอปพลิเคชั่นของบริษัท (ไม่จำเป…
Online Asset Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จัดทำ

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เช็คการขาด ลา มาสายของพนักงาน. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources