นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 43 ตำแหน่ง

THIS IS! Digital Media Group GmbH

C# Developer (near BTS & MRT, 30-120k) - ข้อความภาษาไทยด้านล่าง

กรุงเทพมหานคร Full-time 2 วันที่ผ่านมา
We are hiring C# Developer (Mobile Applications). You have a good knowledge (from work experience, self-teaching or university) in developing programs with C#…
THIS IS! Digital Media Group GmbH

C# Developer (ใกล้ BTS & MRT, 30-120k)

กรุงเทพมหานคร Full-time 5 วันที่ผ่านมา
คุณมีความรู้ที่ดี (จากประสบการณ์การทำงานการสอนด้วยตนเองหรือมหาวิทยาลัย) ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C # และคุณต้องการสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือ คุณชอบที่จะพัฒนาทักษะของค…
ดูรายละเอียด

PHP Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา PHP)

กรุงเทพมหานคร Full-time 9 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP. หากมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อความน่าเชื่อถือจะพิจารณาเป็นพ…
THIS IS! Digital Media Group GmbH

PHP Developer - ข้อความภาษาไทยด้านล่าง

กรุงเทพมหานคร Full-time 9 วันที่ผ่านมา
We are hiring PHP Developer. As a PHP Developer you will be responsible for customizing, building and deploying ERP, CRM, API and eCommerce platforms and…
ดูรายละเอียด

Java Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา Java)

กรุงเทพมหานคร Full-time 9 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA. หากมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อความน่าเชื่อถือจะพิจารณาเป…
ดูรายละเอียด

.NET Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา .NET)

กรุงเทพมหานคร Full-time 9 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาที่ใช้ .NET Framework เช่น C#, J#, VB.NET เป็นต้น. ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด.
ดูรายละเอียด

Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์)

กรุงเทพมหานคร Full-time 9 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Web-based Application & Mobile Application. ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด.
ดูรายละเอียด

Web Developer (นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น)

กรุงเทพมหานคร Full-time 9 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, ภาษา JAVA, ภาษาที่ใช้ .NET Framework เช่น C#, J#, VB.NET เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลย…
ดูรายละเอียด

Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น)

กรุงเทพมหานคร Full-time 9 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Mobile Application. หากมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความสามารถในการสื่อสารเพื…
THIS IS! Digital Media Group GmbH

Backend Developer (BTS/MRT/90K)

กรุงเทพมหานคร Full-time 16 วันที่ผ่านมา
We are hiring PHP Backend Developer. As a Backend Developer you will be responsible for customizing, building and deploying ERP, CRM, API and eCommerce…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources