นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 64 ตำแหน่ง

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

Programmer – C# .net and PHP

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 1 วันที่ผ่านมา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net, .NET Framework…
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

นักกำหนดอาหาร

บางพลัด, กรุงเทพมหานคร Full-time 2 วันที่ผ่านมา
เผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น. มีประสบการณ์งานด้านงานโภชนาการ อย่างน้อย 1-3 ปี จะพ…
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

DATA Science

บางรัก, กรุงเทพมหานคร Full-time 5 วันที่ผ่านมา
บริหาร จัดลำดับงาน แบ่งงาน กำหนดแผน และให้คำแนะนำ ต่อทีมงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิเคราะห์โจทย์และหรือสมมุติฐานทางธุรกิจ ออกแบบสมมุติฐานทางการวิเคราะห์ข้อมูล ค…
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

จตุจักร, กรุงเทพมหานคร Full-time 5 วันที่ผ่านมา
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน…
ดูรายละเอียด

นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 8 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน ลักษณะการทำงาน จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น…
ดูรายละเอียด

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฏิบัติการ)

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 8 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทดสอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอนและวิธีการทดสอบ บันทึกผลและเอกสารต…
ดูรายละเอียด

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมสุขภาพ

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร Full-time 8 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน ลักษณะการทำงาน จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาวิจัย งานการสำรวจ หรืองานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี…
ดูรายละเอียด

นักวิเคราะห์ระบบ (Programmer Analysts) ทำประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขต จตุจักร

จตุจักร, กรุงเทพมหานคร Full-time 8 วันที่ผ่านมา
ออกแบบ/พัฒนา PC Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆที่เป็น PC based เช่น Access, .Net. ออกแบบ/พัฒนา Web Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ…
ดูรายละเอียด

Reporter and Journalist (

บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร Full-time 8 วันที่ผ่านมา
ระดับเงินเดือน 16,000+ ลักษณะการทำงาน - ทำข่าว สัมภาษณ์ เขียนบทความ. ยืดหยุ่นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กร…
บริษัท สินทรัพย์แม็กซิมั่ม จำกัด

regulatory affairs pharmacist/เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา

พระโขนง, กรุงเทพมหานคร Full-time 7 วันที่ผ่านมา
จัดเตรียมเอกสารกำกับยารวมถึงฉลาก ตรวจสอบ art work ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยา. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี สายงานด้านการขึ้นทะเบียนยา งานควบคุมค…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources