วิศวกรอุตสาหการ 86 ตำแหน่ง

บริษัท เมททอลไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วิศวกรบริการ

วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร Full-time 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อุตสาหการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง. ศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการติดตั…
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

วิศวกรเครื่องกล (ไซต์สมุทรปราการ-สัญญาจ้าง 1ปี)

ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร Full-time 4 วันที่ผ่านมา
BKK Free Trade Zone (ใกล้นิคมบางพลี), สมุทรปราการ. ควบคุมงานก่อสร้างระบบเครื่องกล (HVAC, Water treatment, Cooling systems, etc.).
บริษัท เวสท์คอน จำกัด

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ 1 จัดทำแผนภาพรวมการสั่งซื้อวัสดุ สำหรับทุกโครงการ จากแผนการใช้งานและยอดคุมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต่อรองราคาและทำการล็อควัสดุต่อไป 2 จัดซื้อ จัดหาและจัดจ้าง

ประเวศ, กรุงเทพมหานคร Full-time 5 วันที่ผ่านมา
ประเมินผลการประสานงาน การจัดส่ง รวมถึงคุณภาพวัสดุของ Suppliers เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกต่อไป. วิศวกรสนามงาน / ช่างเทคนิค (งานโครงสร้าง / สถาปัตย์) ด…
บริษัท สยามเจอเนอร์รอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วิศวกร ประจำแผนก Machine

บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร Full-time 6 วันที่ผ่านมา
เราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกล ส่งทั้งในและต่างประเทศ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั้งหมด แยกเป็นแผนก Machine (ผลิตชิ้นส่วน) แผนก Assembly (ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร…
บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด

วิศวกรเขียนแบบ

กรุงเทพมหานคร Full-time 12 วันที่ผ่านมา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด

นักศึกษาฝึกงานวิศวกรฝ่ายผลิต

กรุงเทพมหานคร Full-time 11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอพีดีแพคเกจจิ้ง "เราเป็นผู้ผลิตกล่องบรรจุของมีค่า ที่มีคุณภาพ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั่วโลก" ด้วยผลของการที่บริษัทมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความอดทน ม…
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วิศวกร

บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร Full-time 11 วันที่ผ่านมา
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล, วิศวอุตสาหการ, วิศวไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์, เคมี. Thai Plaspac Public Company Limited was found in 1983.
สตีล เซิร์ชเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิศวกรเครื่องกล บริหารงานโครงการและควบคุมงานของโครงการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด บริหารจัดการ ควบคุมงบประมาณโครงการให้อยู่ใน budget ที่ตั้งไว้

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร Full-time 20 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง),กรุงเทพมหานคร …
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกร QA

หนองแขม, กรุงเทพมหานคร Full-time 20 วันที่ผ่านมา
ร่วม Try out Tooling กำหนดวิธีการแก้ไขและปรับปรุง. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้า เช่นการประเมินผล การประชุม การAUDIT และการส่ง Data Check.
บริษัท แอคชีฟ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิศวกร ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)

ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร Full-time 16 วันที่ผ่านมา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์. ระดับเงินเดือน N/A ลักษณะการทำงาน -วางแผนการดำเนินงาน ในการดูแล รักษา ซ่อมบำรุงระบบปร…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources