งานทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

พนักงานขาย ประจำจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 40 ปี. สวัสดิการ มีคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยงรายวัน ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี.

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยกรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน…

นักวิชาการสาธารณสุข

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยวินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพ…

นักกายภาพบำบัด

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก…

ผู้ช่วยครูผู้สอน

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนบัตร

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources