พนักงานฝ่ายบุคคล 21 ตำแหน่ง

พนักงานขายดูแลเอเย่นต์ จ.เพชรบูรณ์

สุโขทัย Full-time 11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ. ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ภายใต้ ยี่ห้อ "บิ๊ก โคล่า" และ เครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม, น้ำผลไม…

ช่างซ่อมบำรุง

สุโขทัย Full-time 30 วันที่ผ่านมา
กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

พนักงานจ้างทั่วไป

สุโขทัย Full-time 30 วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

พนักงานขายดูแลเอเย่นต์ จ.สุโขทัย / จ.อุตรดิษถ์

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ. ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ภายใต้ ยี่ห้อ "บิ๊ก โคล่า" และ เครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม, น้ำผลไม…

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

พนักงานขาย ประจำจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 40 ปี. สวัสดิการ มีคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยงรายวัน ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี.

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยกรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน…

ผู้ช่วยครูผู้สอน

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนบัตร

สุโขทัย Full-time 30+ วันที่ผ่านมา
ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง 3 ปี (2561-2563) ของพนักงานจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources