วิศวกร 1 ตำแหน่ง

บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

วิศวกรซ่อมบำรุงฝึกหัด

สุโขทัย Full-time 13 เดือนที่ผ่านมา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมงานให้บริการในงานวิศวกรรม เพื่อให้บริการ และสนับสนุนงานการผลิตของฝ่ายผลิต และหน่วยงานอื่น ๆ พัฒนางานของกระบวนการผลิต, เครื่องจ…
jobs by Indeed job search
2200+
Companies
400K+
Live Jobs
3000+
Resume
2000+
Resources